Hakkımızda

Akredite Gözetim Firmaları Derneği (AGFD), 

1- Sektörde haksız rekabeti ve çıkar çatışmalarını önleyici, toleransların kötüye kullanılmadığı, adil pazarlama ilkelerini savunulduğu ve müşteri bilgilerinin mahremiyetinin sonuna kadar korunduğu bir gözetim sektörü için çalışmalara öncülük etmek ve özendirmek.

2- Türkiye gözetim sektörün’de kalite sistemlerinin yapılandırılması ve işletilmesi konusunda öncülük etmek ve özendirici çalışmalarda bulunmak

 

3- İthal ve/veya ihraç edilen emtialarda talep edilen gözetim hizmetlerinin ululuslararası kabul görmüş standart ve prosedürlere uygun olarak yapılmasına öncülük etmek, izlenebilirliği sağlayıcı ve özendirici çalışmalarda bulunmak.

4- Üyelerinin iş alanlarını genişletici, müşterlerini çeşitlendirici ve sektörün hacmini büyütücü çalışmalara öncülük etmek ve özendirmek.

5- Üyelerinin idari ve/veya operasyonel bağları bulunduğu Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Standardizasyon Genel Müdürlüğü,  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü,  gibi kamu kuruluşları ile sürekli irtibatta bulunup  üyelerinin operasyonel sorunlarına çözümler sağlamak ve ilişkileri sürdürelebilir, yalın ve iki tarafında menfaatlerini gözetici işbirliğine çevirmek için azami çaba sarfetmek.

 

6- Sektörün kendi içindeki çalışmalarında ve paydaşları ile olan ilişkilerinde etik kuralların oturtulması için gerekli özendirici çalışmalarda bulunmak.

 

7- Sektöre gerekli teknik personelin yetiştirilmesi için eğitim programları düzenlemek, sektör ve paydaşların farkındalık ve yeterlilik seviyelerine katkıda bulunucu konferans, seminer vs gibi çalışmaları organize etmek   


amacı ile 23 Şubat 2011 tarihinde kurulmuştur.